Ochrana osobních údajů | HUSKYCZ.CZ

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

(dále jen „informace“)

Naše společnost HUSKY CZ s.r.o., IČO: 251 01 625, sídlem Praha 4, Huťská 2985/5, PSČ 14100, společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 49748 je správcem osobních údajů, kdy za účelem zpracování vašich osobních údajů, Vám tímto v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) sdělujeme níže základní informace vztahující se k osobním údajům a k výkonu vašich práv.

1. Totožnost správce, tj. kdo jsme.

HUSKY CZ s.r.o., IČO: 251 01 625
sídlem Praha 4, Huťská 2985/5, PSČ 14100
společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 49748

2. Kontaktní údaje správce, tj. kde, resp. jak nás můžete kontaktovat.

HUSKY CZ s.r.o., IČO: 251 01 625
sídlem Praha 4, Huťská 2985/5, PSČ 14100
společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 49748

Kontaktní osoba Václav Mareš, e-mail husky@huskycz.cz  

Na shora uvedených kontaktních údajích nás můžete kontaktovat za účelem uplatnění svých práv plynoucích ze zpracování osobních údajů.

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Naše společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Účel zpracování, tj. proč vaše osobní údaje zpracováváme.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb a produktů.

5. Příjemci, resp. kategorie příjemců osobních údajů, tj. komu budou osobní údaje poskytnuty.

Vaše osobní údaje bude zpracovávat naše společnost jako správce. Vaše osobní údaje mohou být dále poskytnuty zpracovateli, což je fyzická či právnická osoba, která pro naši společnost zpracovává osobní údaje, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předány dodavatelům zajišťujícím pro naši společnost služby spočívající v doručování zásilek.

6. Úmysly správce

Naše společnost nemá úmysl předat vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7. Doba uložení osobních údajů, tj. jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat 

Naše společnost bude mít uloženy vaše osobní údaje po dobu, po kterou bude trvat náš jakýkoli smluvní vztah, pro který bude třeba zpracovávat vaše osobní údaje a dále v době následující po skončení vašeho posledního smluvního vztahu s naší společností v rozsahu odpovídajícím našim povinnostem podle obecně platných právních předpisů

8. Práva subjektu údajů, tj. jaká máte práva[1]

  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo podat stížnost
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování
  • Právo na informace
  • Právo odvolat souhlas
  • Právo vznést námitku

9. Všechny další informace týkající se vašich práv a zpracování vašich osobních údajů naleznete v této sekci.

[1] Tato práva se mohou lišit podle konkrétní situace tak, jak je předvídána GDPR.

Na vašem soukromí nám záleží

HUSKY CZ, spol s.r.o. potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli lépe přizpůsobit webové stránky a usnadnit jejich používání. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce "Informace o cookies".

máte
dotaz?
chat
CHCETE POMOCT S VÝBĚREM?
Husky.Layout.chatBubble.callMeText
Ozveme se Vám v nejbližší možné době v pracovní dny 9:00-16:30.